Ciber Assegurances per Federacions, Clubs i Organitzacions d’Esdeveniments Esportius

La seguretat informàtica pateix avui dia amenaces que es tradueixen en ingents pèrdues tant econòmiques com de confiança del client. Federacions esportives, clubs o empreses d’organització d’esdeveniments esportius, entre d’altres, gestionen i controlen constantment dades personals i confidencials de salut o bancàries, susceptibles de ser hackejades per nombroses vies.

Si vols prevenir-te dels possibles problemes que puguin crear-te aquests atacs, nosaltres t’expliquem com.